Το ανεξάρτητο διεθνές κινηματογραφικό Φεστιβάλ, που στηρίζεται από τον κόσμο και στηρίζει τους ανθρώπους του! - Taratsa
Join Our Event